Draudžiami siųsti daiktai

 • Prekės ar medžiagos, kurių įvežimas (siuntos į), išvežimas (siuntos iš) ar gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę (įskaitant alkoholį ir tabaką);
 • Didelės vertės siuntos- įvairūs daiktai, kurių neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir/arba pakeisti lygiaverčiais patyrus žalą;
 • Daiktai, kurie Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose įvardyti kaip draudžiami siųsti.
 • aerozoliai;
 • akumuliatoriai;
 • alkoholiniai gėrimai;
 • akcizinės ir kitos prekės, kurioms transportuoti būtina licencija;
 • atskirai siunčiamas nelydimas bagažas (lagaminai, rankinės, kuprinės, portfeliai ir kitas panašus bagažas, nepriklausomai nuo jų turinio, išskyrus tuos atvejus, kai jie siunčiami tušti, neužrakinti ir tinkamai supakuoti);
 • augalai ir sėklos;
 • biologinės medžiagos ir infekcijų sukėlėjai;
 • chemikalai ir tirpikliai;
 • dažai;
 • dujų balionai;
 • gelbėjimosi liemenės;
 • gesintuvai;
 • gyvi gyvūnai, žuvys, paukščiai, vabzdžiai, jų organai, embrionai bei gaišenos;
 • juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (išskyrus bižuteriją), taurieji metalai ir brangakmeniai;
 • kailiai bei gyvūnų oda (laukinių);
 • labai vertingi, vienetiniai daiktai (meno dirbiniai, antikvariniai daiktai, kolekcinės monetos, pašto ženklai ir antspaudai);
 • magnetai ir kiti daiktai, turintys feromagnetinių medžiagų;
 • maisto produktai, papildai ir kitos greitai gendančios prekės;
 • nafta;
 • narkotikai ir kitos nelegalios prekės;
 • nesupakuoti daiktai;
 • oro pagalvės ir saugos diržai;
 • padirbtos prekės bei valiuta;
 • pavojingos bei degios medžiagos (pagal IATA reikalavimus);
 • pinigai, jų ekvivalentai, kredito bei išankstinio apmokėjimo kortelės, banko čekiai, akcijos, obligacijos, vekseliai;
 • pornografinio ir kito įžeidžiančio turinio turintys daiktai;
 • receptiniai ir nereceptiniai vaistai, įskaitant psichotropinius;
 • sausas ledas;
 • skystos medžiagos, klijai, aliejai, kremai ir geliai (daugiau negu 200 ml);
 • atskiros/pavienės skystosios baterijos. Jeigu siunčiamos, jos privalo būti įdėtos į elektroninį prietaisą. Jeigu siunčiami smulkūs elektroniniai prietaisai (mobilieji telefonai, fotoaparatai ir pan.), vienoje siuntos pakuotėje jų gali būti ne daugiau nei du vienetai (kiekvienas su baterija); jeigu siunčiamas nešiojamas kompiuteris, jis pakuotėje gali būti tik vienas (su viena jam skirta baterija, įdėta į prietaisą);
 • sprogmenys ir fejerverkai;
 • šaunamieji ginklai, jų dalys ir kita karinė amunicija bei imitacijos. Įskaitant, be apribojimų, pistoletus, peilius ir kišeninius peilius, balisongus, lazdas su įtaisytomis špagomis, kastetus ir elektrošokus. Taip pat žaisliniai šaunamieji ginklai;
 • žmonių organai, embrionai bei palaikai, įskaitant pelenus;
 • tabakas ir jo gaminiai;
 • vaistai į JAV (bet kokie);
 • varikliai, generatoriai ir pavarų dėžės ar kitos automobilių detalės, kuriose yra kuro;
 • visi daiktai, kurių transportavimas yra uždraustas įstatymų kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulo gaminiai);
 • siuntos supakuotos ant palečių;
 • kvepalai;

Siuntėjo pareiga – užtikrinti, kad siunčiami daiktai atitiktų vyriausybės reglamentus ir įstatymus, taikomus visose šalyse, kurių teritorijomis keliauja siunta. Jeigu kyla įtarimų dėl siuntos turinio ar gabenamų produktų, kurjeriai turi teisę patikrinti siuntą ir sustabdyti tolimesnį jos gabenimą. Siuntos su minėtais daiktais pristatymo užsakymas gali būti anuliuotas be įspėjimo, siunta sulaikyta Muitinės bei sunaikinta, o dėl bandymo nuslėpti siunčiamas pavojingas ir/ar kenksmingas medžiagas ar nelegalias prekes klientas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba įkalintas, jam gali būti paskirtos didelės baudos.

Klientas sutinka kurjerių kompanijoms ir OMNIVA atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų. OMNIVA ir kurjerių kompanijos neatsako ir nepriima skundų kompensacijai gauti, jeigu siunta su draudžiamais daiktais vėluoja, yra sulaikoma, prarandama arba jai padaroma žala. Jei nesate tikri, ar daiktas, kurį siunčiate, nepriklauso draudžiamų sąrašui ir norite gauti daugiau informacijos, dar prieš užsisakydami pristatymo paslaugą, susisiekite su OMNIVA.

Greitos ir saugiai pristatomos siuntos yra mūsų prioritetas. Patikėdami mums savo džiaugsmo pristatymą, nenusivilsite! Jei turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į OMNIVA klientų aptarnavimo specialistus.