Siuntų užsakymo ir išsiuntimo tvarka yra tokia pati kaip ir siuntoms į Europos Sąjungos šalis. Vienintelis skirtumas tas, jog siuntos yra kontroliuojamos muitinės ir joms reikalinga sąskaita proforma, pagal kurią yra deklaruojami siunčiami daiktai. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Muitinamos siuntos".

Užsakant paslaugą tarptautines.omniva.lt platformoje, sąskaitos proforma muitinei sugeneruojamos automatiškai, pagal užsakymo metu pateiktus duomenis.

Siuntėjas ir gavėjas: ir siuntėjo, ir gavėjo duomenys turi būti teisingi bei aiškūs. Prieš siunčiant siuntą, būtina pasidomėti, kokių gavėjo duomenų gali reikėti jo šalies muitinei. Priklausomai nuo gavėjo šalies, gali tekti pateikti gavėjo asmens kodą, PVM mokėtojo numerį ir pan.

Prekių aprašymas: siunčiamos prekės aprašymas turi būti aiškus ir konkretus. Reikia pateikti visą informaciją: kas yra siunčiama, iš ko gaminys ar produktas pagamintas, koks kiekis yra siunčiamas. Venk tokių aprašymų, kaip: dovana, pavyzdys, („sample“, „gift“, „goods“ ir pan). Geras aprašymo pavyzdys: vaikiška lininė kepurė, odiniai vyriški batai – daiktų aprašymai turi būti pateikti anglų kalba.

Siuntos vertė: siunčiami daiktai turi būti įvertinti. Net jei tai yra dovana ar pavyzdys, vertė, bent minimali (kuri yra 1 Eur), turi būti nurodyta sąskaitoje. Jei muitinės pareigūnams kyla įtarimų dėl siunčiamų prekių vertės ar išsiaiškinus, jog ji nurodyta neteisinga, siuntos gali būti užlaikomos, kol vyks siuntos vertės nustatymas.

Eksporto deklaracija yra daroma visoms siuntoms, siunčiamoms ne į Europos Sąjungos šalis, naudojantis „EKONOMIŠKAS“ arba „SKUBUS“ paslauga, kai siuntos vertė yra didesnė nei 1000 Eur. Siuntos, kurių vertė lygi arba didesnė nei 1000 Eur negali būti siunčiamos „KORESPONDENCIJA“ paslauga. Eksporto deklaracija siuntoms, kurių gabenimas, užsakytas per tarptautines.omniva.lt platformą, kainuoja 25 Eur. Taip pat, vadovaujantis informacija, pateikta sąskaitoje proforma, atliekamos siuntų muitinimo procedūros bei skaičiuojami mokesčiai pagal siuntos gavėjo šalies įstatymus.

Siuntų muitinimo procedūra bei mokesčiai priklauso nuo šalies, į kurią siunčiama įstatymų, siuntos vertės bei jos paskirties, todėl visada raginame pasidomėti, kokių dokumentų bei procedūrų reikės. OMNIVA į muitinimo procedūras kitoje šalyje nėra įtraukiama.

Visoms siuntoms taikomi skirtingi muito mokesčiai, pagal siunčiamų daiktų kategoriją. Tarifas kiekvienai kategorijai skiriasi.

Kiti importo mokesčiai ar pridėtinės vertės mokestis (PVM) siuntoms iš trečiųjų šalių gali būti taikomi, priklausomai nuo siuntos vertės bei siunčiamų prekių kategorijos. Daugiau informacijos galima rasti LR Muitinės internetinėje svetainėje https://lrmuitine.lt

Visoms siuntoms yra taikomi skirtingi muito mokesčiai, pagal siunčiamų daiktų kategoriją. Tarifas kiekvienai kategorijai skiriasi.

Kiti importo mokesčiai ar pridėtinės vertės mokestis (PVM) siuntoms iš Kinijos gali būti taikomi, priklausomai nuo siuntos vertės bei siunčiamų prekių kategorijos. Daugiau informacijos galima rasti LR Muitinės internetinėje svetainėje https://lrmuitine.lt

Šiuo metu muitai iš JAV siunčiamoms ne komercinio pobūdžio siuntoms nėra taikomi, kai siuntos vertė yra iki 150 eur. Siuntoms, kurių vertė yra didesnė nei 150 Eur., taikomi skirtingi muito mokesčiai pagal siunčiamų daiktų kategoriją. Tarifas kiekvienai kategorijai skiriasi. Muito mokestis iš JAV siunčiamoms prekėms taikomas, jei siunčiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai, nepriklausomai nuo jų vertės.

Kiti importo mokesčiai ar pridėtinės vertės mokestis (PVM) siuntoms iš JAV gali būti taikomi, priklausomai nuo siuntos vertės bei siunčiamų prekių kategorijos. Daugiau informacijos galima rasti LR Muitinės internetinėje svetainėje https://lrmuitine.lt

Asmeninių daiktų siuntimas į Jungtinę Karalystę yra draudžiamas, tokios siuntos bus grąžinamos atgal į Lietuvą siuntėjui. Asmeniniais daiktais vadiname: asmens identifikacijos dokumentus, automobilių registracijos numerius, ir dokumentus, gimimo liudijimą, SIM kortelę, vizą, pinigus, brangakmenius, tauriuosius metalus, diplomus, duomenis esančius atminties laikmenose ir kitus asmeninio pobūdžio daiktus, kurių vertė yra sunkiai nustatoma arba įrodoma. Tai pat į Jungtinę Karalystę draudžiama siųsti: alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, maisto produktus, vaistus, aštrius daiktus bei įrankius. Šios siuntos yra stabdomos bei grąžinamos siuntėjui. Tokios siuntos grąžinamas yra papildomai apmokestinama paslauga, kuri priklauso nuo siuntos dydžio bei svorio.

HS (harmonized system) arba dar vadinama SS (suderinta sistema) – tai tarptautinė prekių klasifikavimo sistema, kurios pagalba identifikuojamos prekės, kertančios valstybių sienas.


Už teisingą HS kodų pateikimą yra atsakingas prekių importuotojas arba eksportuotojas. Svarbu prekei priskirti teisingą kodą, nes nuo to priklauso ne tik muitinės procedūrų atlikimo laikas, bet ir importo mokesčiai.


Nurodžius klaidingą HS kodą, neteisingai apskaičiuojami prekei taikomi mokesčiai arba kai kurie mokesčiai gali būti visai nepritaikyti., Tokiais atvejais valstybės ne tik patiria žalą ir renka klaidingą statistinę informaciją, bet dar ir pažeidžiami šalyje galiojantys tesiės aktai.


Neteisingai nurodyti prekių kodai gali būti traktuojami kaip muitinės apgaudinėjimas. Už tokį nusižengimą gali būti ne tik taikomos piniginės baudos, bet ir prekių nusavinimas bei sunaikinimas.


Siekiant, jog muitinės procedūros būtų atliktos teisingai, būtina nurodyti teisingus prekių kodus.


Siunčiant siuntas į ne Europos Sąjungos šalis, prašoma pateikti kiekvieno siunčiamo daikto HS kodą, kuris yra sudarytas iš 6 ─ 12 simbolių.


HS kodus galima sužinoti LR muitinės interneto svetainėje. Sužinoti savo prekės kodą ir patikrinti, ar pasirinktas yra teisingas galima čia. Jei nepavyksta teisingai nustatyti kodo ar kyla klausimų, reikėtų kreiptis į muitinės tarpininkus, kurie padės identifikuoti prekes ir jų HS kodus.

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas − tai Europos Sąjungoje unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė. EORI kodas reikalingas, jei siunčiama aukštos vertės siunta (vertė 1000 EUR ir daugiau).


EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti, kai tvarkomi reikalai su muitine(vykdomos importo, eksporto ir tranzito muitinės procedūros, teikiami prašymai išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI kodo nereikia.


Jei neturite EORI kodo, užsiregistruoti ir jį gauti galite artimiausioje LR teritorinėje muitinėje. O jei jau esate siuntę siuntas į ne Europos Sąjungos valstybes, tai greičiausia EORI siuntos kodą jau turite ir jį pasitikrinti galite čia.
Daugiau informacijos galite rasti čia.
 

Turi daugiau klausimų?

Užduoti rūpimus klausimus gali užpildęs kontaktų formą čia.