Visos siuntos, kurios siunčiamos per OMNIVA yra gabenamos pagal Varšuvos ir CMR konvencijas (apie konvenciją). Svarbu: joks draudimas (nei standartinis, nei papildomas) siunčiant draudžiamus ir nekompensuojamus daiktus – negalioja.

Jei siuntą pristato kurjeris ir pakuotė būna pažeista, būtina pasirašyti bei pažymėti, kad ji tokia. Jei bus pažymėta, kad siunta gauta geros būklės, galimybės pateikti pretenziją ir gauti kompensaciją – nebus.

Siuntos apgadinimo atveju pretenzijos turi būti pateiktos per 7 kalendorines dienas nuo pristatymo dienos. Siuntos praradimo atveju pretenziją reikia pateikti ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo siuntos išsiuntimo dienos. Pretenzijos, pateiktos vėliau, gali būti atmestos.

Pretenziją pateikti bei kompensaciją gauti gali tik asmuo ar įmonė, užsakiusi bei apmokėjusi siuntos gabenimą.

Pretenzija turi būti teikiama el. paštu tarptautines@omniva.lt Norint pateikti pretenziją, reikalinga: siuntos turinio nuotrauka, siuntos pakuotės nuotrauka ir jos aprašymas, dokumentas arba jo kopija, kurioje nurodoma, jog siunta pristatyta pažeista (apgadinimo atveju), nurodyti pretenzijos surašymo vietą ir datą, pridėtas įsigijimo dokumentas, įrodantis siuntos turinio vertę, oficiali remonto centro pažyma, kurioje nurodyta, kokia žala padaryta siuntos turiniui arba, kad turinys pažeistas nepataisomai (siuntos apgadinimo atveju).

Jei siuntoje buvo draudžiamų siųsti ar nekompensuojamų daiktų, o siuntos pakuotė buvo netinkama ir dėl to atsirado pažeidimų, pretenzijos nėra priimamos ir nagrinėjamos.

Taip pat pretenzija nebepriimama jei dėl siuntos sagadinimo pateikiama vėliau nei po 7 kalendorinių dienų, o praradimo atveju vėliau nei po 21 kalendorinės dienos. Jei per nurodytus terminus pretenzija nepateikiama, laikoma, kad siunta pristatyta tinkamai, o užsakymas įvykdytas visiškai ir kokybiškai.

Turi daugiau klausimų?

Užduoti rūpimus klausimus gali užpildęs kontaktų formą čia.