Paslaugų teikimo sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą OMNIVA LT UAB paslaugų teikimo tvarką, siunčiant tarptautines siuntas per tarptautines.omniva.lt platformą, reikalavimus tarptautinių siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, teikiamų paslaugų ribojimus gabenant siuntas iš Lietuvos į užsienio šalis, išskyrus Latviją ir Estiją, bei gabenant siuntas į Lietuvą iš užsienio šalių, išskyrus Latviją ir Estiją, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.

1.2. Tarpininkas teikia tarptautinių siuntų vežimo ir su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios apmokestinamos šiose Taisyklėse ir tarptautines.omniva.lt platformoje numatyta tvarka.

1.3. Tarpininkas Paslaugas teikia kartu su pasitelktais partneriais – Vežėjais, t. y. Tarpininkas tiesiogiai nevykdo siuntų gabenimo ir pristatymo Gavėjams į užsienio šalis. Nepaisant šios aplinkybės Tarpininkas lieka tiesiogiai atsakingas Klientui už tinkamą Paslaugų vykdymą.

1.4. Klientas užsakymus pateikia užsiregistravęs tarptautines.omniva.lt Platformoje.

1.5. Prieš pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

2. SĄVOKOS

2.1. Tarpininkas – OMNIVA LT UAB.

2.2. Klientas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris užsako Tarpininko Paslaugas.

2.3. Šalys – Tarpininkas ir Klientas kartu

2.4. Platforma – internetiniame puslapyje tarptautines.omniva.lt , esanti platforma, skirta tarptautinių siuntų užsakymui, administravimui, sekimui ir kt.

2.5. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų, paženklintų Adreso kortele daiktų.

2.6. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, siunčiamos iš arba į Lietuvą (išskyrus Latvija ir Estija), aprašytos viename Siuntos dokumente, įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, paštomatais siunčiamas siuntas.

2.7. Siuntos dokumentai – Platformoje tarptautines.omniva.lt Kliento pateikto užsakymo metu suformuota Adreso kortelė, manifestas ir, jei Siunta siunčiama už Europos Sąjungos ribų, Pro Forma Invoice. Siuntos dokumentai prilyginami sutarčiai.

2.8. Adreso kortelė – Platformoje suformuotas siuntos lipdukas su brūkšniniu kodu ir informacija reikalinga siuntos gabenimui: Siuntėjo ir Gavėjo duomenys, informacija apie Siuntą ir kt.

2.9. Siuntėjas – juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą nurodytam Gavėjui.

2.10. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą Siuntą.

2.11. Vežėjas – juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdo Siuntų gabenimą, priimant Siuntas iš Tarpininko ir įteikiant jas Gavėjui.

2.12. Kurjerio paslauga – paslauga, kai Tarpininkas paima Siuntą iš Siuntėjo.

2.13. Paštomato paslauga – paslauga, kai Siunta gabenama (išsiunčiama ir/arba atsiimama) per paštomatą.

2.14. Paštomatas – bet kuris siuntų savitarnos terminalas, kuriame galima palikti ar atsiimti siuntas.

2.15. Papildomos paslaugos – už papildomą mokestį Tarpininko teikiamos paslaugos, kurias Klientas gali pasirinkti Paslaugos užsakymo pateikimo metu.

2.16. Papildoma kaina – suma, susijusi su Tarpininko Paslaugų teikimu, kuri dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti įtraukta (tiksliai nustatyta) į Siuntos gabenimo kainą užklausos ar užsakymo priėmimo momentu, bet būtina Siuntos gabenimo užsakymui tinkamai įvykdyti. Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus – apmoka ją savo sąskaita.

2.17. Varšuvos konvencija – konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje arba 1999 m. Monrealio konvencija, pasirenkant, kuri yra taikytina.

2.18. CMR konvencija – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.

2.19. Draudžiami siųsti daiktai – ASD daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Paslaugos (t. y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Gabenant Siuntą oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų, taip pat, priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas https://tarptautines.omniva.lt/draudziami-siusti-daiktai

2.20. Nekompensuojami daiktai – https://tarptautines.omniva.lt/nekompensuojami-daiktai

2.21. Nutolusi vietovė – mažiau apgyvendinta bei sunkiau pasiekiama vietovė. Taikomi papildomi mokesčiai, apskaičiuojami suvedus gavėjo adresą.

2.22. Nestandartinė siunta – Siunta ar/ir Siuntos pakuotė, kurios bent vienas iš išmatavimų neatitinka Taisyklių 4 skyriuje nurodytų standartų.

2.23. Sunaikinta siunta – Siunta, kuri dėl to, kad jos neįmanoma pristatyti Kliento nurodytam Gavėjui ir neįmanoma grąžinti Klientui, buvo sunaikinta.

2.24. Siuntos vertė – siunčiamų Siuntoje daiktų kaina, kuri nustatoma tik daiktų įsigijimą (ar gamybos kaštus) tiesiogiai pagrindžiančiais dokumentais.

2.25. Eksporto paslauga – tai paslauga, kai Siunta paimama Lietuvoje ir pristatoma Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų.

2.26. Importo paslauga – tai paslauga, kai Siunta paimama Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų ir pristatoma Lietuvoje.

3. PASLAUGŲ RŪŠYS

3.1. Tarpininkas, pasitelkęs Vežėją, teikia tarptautinės logistikos (Siuntų gabenimo ir pristatymo) ir su tuo susijusias paslaugas, kurios apmokestinamos šiose Taisyklėse, Tarpininko tarptautines.omniva.lt Platformoje ar atskirame susitarime numatyta tvarka.

3.2. Paslaugų rūšys:

3.2.1. Siuntos siuntimas iš paštomato Lietuvoje į Gavėjo adresą užsienyje (išskyrus Latviją ir Estiją) – tai tokia eksporto Paslauga, kai Siuntėjas pats įdeda siuntinį į Tarpininko paštomatą, Tarpininkas ją perduoda Vežėjui, o Vežėjas pristato Siuntą Gavėjui užsienyje.

3.2.2. Atskirai susitarus, Siuntos gali būti paimamos Siuntėjo adresu Lietuvoje ir pristatomos Gavėjo adresu užsienyje (išskyrus Latviją ir Estiją) – tai tokia eksporto paslauga, kai Siuntėjas atiduoda siuntinį Tarpininkui Lietuvoje, Tarpininkas ją perduoda Vežėjui, o Vežėjas pristato Siuntą Gavėjui užsienyje.

3.2.3. Siuntos siuntimas iš Siuntėjo adreso užsienyje (išskyrus Latvijos ir Estijos) Gavėjo adresu Lietuvoje – tai tokia importo paslauga kai Siuntėjas atiduoda siuntinį Vežėjui užsienyje, kuris pristato Siuntą Gavėjo adresu Lietuvoje.

3.2.4. Siuntos siuntimas iš paštomato Lietuvoje į Gavėjo paštomatą Lenkijoje – tai tokia eksporto Paslauga, kai Siuntėjas pats įdeda siuntinį į Tarpininko paštomatą, Tarpininkas ją perduoda Vežėjui, o Vežėjas pristato Siuntą į nurodytą Gavėjo paštomatą Lenkijoje.

3.2.5. Atskirai susitarus, Siuntos gali būti paimamos Siuntėjo adresu Lietuvoje ir pristatomos į nurodytą Gavėjo paštomatą Lenkijoje – tai tokia eksporto paslauga, kai Siuntėjas atiduoda siuntinį Tarpininkui Lietuvoje, Tarpininkas ją perduoda Vežėjui, o Vežėjas pristato Siuntą į nurodytą Gavėjo paštomatą Lenkijoje.

3.2.6. Kitos Siuntų vežimo paslaugos, nurodytos Tarpininko internetiniame puslapyje tarptautines.omniva.lt.

4. APRIBOJIMAI SIUNTŲ IŠMATAVIMAMS IR SVORIUI

4.1. Maksimalūs svorio ir pakuotės išmatavimai siunčiant Siuntą iš paštomato į adresą:

4.1.1. Siuntimas iš paštomato galimas tik siuntoms (viena pakuotė) iki 25 kg

4.1.2. Minimalūs siuntos matmenys yra 2x9x14 cm

4.1.3. Maksimalūs siuntos matmenys 38x39x64 cm.

4.2. Maksimalūs svorio ir pakuotės išmatavimai siunčiant Siuntą iš paštomato į paštomatą Lenkijoje:

4.2.1. Siuntimas iš paštomato galimas tik siuntoms (viena pakuotė) iki 25 kg

4.2.2. Minimalūs siuntos matmenys yra 2x9x14 cm

4.2.3. Maksimalūs siuntos matmenys 38x39x64 cm.

4.3. Maksimalūs svorio ir pakuotės išmatavimai siunčiant nuo durų iki durų:

4.3.1. Siuntų išmatavimų apribojimai skiriasi pagal kiekvieną Vežėją individualiai. Informacija apie siuntų apribojimus: https://tarptautines.omniva.lt/apribojimai-ir-priemokos

4.3.2. Nustačius, jog Siunta buvo didesnė nei nurodyta Kliento, pildant užsakymą tarptautines.omniva.lt platformoje, Tarpininkas turi teisę Kliento sąskaita grąžinti Siuntą Klientui arba priimti Siuntą ir išrašyti papildomą PVM sąskaitą faktūrą. Informacija apie priemokas pateikiama tinklalapyje https://tarptautines.omniva.lt/apribojimai-ir-priemokos

5. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Paslaugos kaina nurodoma užsakymo pateikimo metu tarptautines.omniva.lt platformoje. Pastaba: teikiant paslaugas mažiau apgyvendintose bei sunkiau pasiekiamose vietovėse patiriami didesni operaciniai kaštai, todėl siunčiant į šias vietoves, taikomas nutolusių arba atokių vietovių mokestis, kuris bus nurodomas užsakymo pateikimo metu.

5.2. Klientai už Paslaugas atsiskaito Paslaugos užsakymo metu per internetinę bankininkystę arba mokėjimo kortele tarptautines.omniva.lt platformoje, jeigu nesusitarta kitaip.

5.3. Užsakymo pateikimo metu, Klientui pažymėjus, kad bus reikalinga PVM sąskaita faktūra už Tarpininko suteiktas Paslaugas, ji bus pateikiama Klientui el. paštu iki kito mėnesio 17 dienos, jeigu nesusitarta kitaip.

5.4. Nustačius, jog Siuntos matmenys ar svoris buvo didesni nei nurodyta Kliento pildant užsakymą Platformoje, Tarpininkui nusprendus priimti Siuntą, bus išrašoma papildoma PVM sąskaita faktūra, kuri bus pateikta Klientui apmokėti. Klientas įsipareigoja apmokėti šią PVM sąskaitą faktūrą per 10 dienų nuo jos išrašymo dienos. Informacija apie priemokas pateikiama tinklalapyje https://tarptautines.omniva.lt/apribojimai-ir-priemokos

5.5. Tarpininkas turi teisę nepriimti Kliento Siuntų, jei yra susidaręs Kliento įsiskolinimas Tarpininkui.

6. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

6.1. Užsakymą gali pateikti tik Platformoje registruoti Klientai.

6.2. Užsakymas Siuntų surinkimui (paėmimui), priimamas tik iš Kliento, kuris atsiskaitė su Tarpininku Taisyklių 5.2 punkte numatyta tvarka.

6.3. Užsakymas gali būti pateiktas, užpildant užsakymo formą tarptautines.omniva.lt platformoje.

6.4. Užsakymai, pateikti pildant užsakymo formą Platformoje, laikomi priimtais tik gavus Tarpininko patvirtinimą apie užsakymą elektroniniu paštu. Negavęs užsakymo patvirtinimo per 1 (vieną) darbo valandą nuo užsakymo apmokėjimo, Klientas apie tai turi informuoti Tarpininką el. paštu tarptautines@omniva.lt.

6.5. Užsakymo pateikimo momentu laikoma valanda, kai Klientas gauna Tarpininko patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas.

6.6. Siuntos pristatymą į Paštomatą užtikrina pats Klientas per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Nepristačius Siuntos per nurodytą terminą, užsakymo pateikimo metu suformuota Adreso kortelė nustoja galioti ir Siunta Vežėjo nebebus priimama. Jei siunta bus pristatyta Siuntėjo į paštomatą po 7 kalendorinių dienų, Tarpininkas neatsako ir nepriisima atsakomybės už galimus nesklandumus su Siuntos pristatymu Gavėjui ( Siunta gali būti stabdoma bei grąžinama Siuntėjui ir kt. ). Tokių Siuntų grąžinimas Siuntėjui yra papildomai apmokestinama paslauga, kaina lygi Siuntos išsiuntimo kaštams. Dėl pinigų grąžinimo Klientas turi kreiptis į Tarpininką, užpildydamas kontaktų formą https://tarptautines.omniva.lt/pagalba

6.7. Jei pateikus užsakymą atsiranda aplinkybių, dėl kurių užsakyta Paslauga negali būti suteikta, Tarpininkas susisiekia su Klientu ir pasiūlo alternatyvą. Klientas turi teisę atsisakyti pasiūlytos alternatyvos ir užsakymą atšaukti.

6.8. Jei Klientas nori atšaukti jau išsiųstą Siuntą, Klientas nedelsiant apie tai informuoja Tarpininką. Tarpininkas bandys sustabdyti Siuntos pervežimą, tačiau negarantuoja ir neprisiima atsakomybės, jei Siuntos atšaukti nepavyks. Pavykus sustabdyti išsiųstą Siuntą, ji grąžinama Klientui jo sąskaita. Siuntos atšaukimo atveju, Kliento sumokėta suma už Siuntos pristatymą negrąžinama, papildomai, Klientas įsipareigoja sumokėti už Siuntos grąžinimą Klientui.

6.9. Tarptautinės siuntos siunčiamos į šalis, iš kurių sąrašo galima pasirinkti registruojant siuntą. Į šalis, kurių sąraše nėra, siuntos nėra pristatomos. Pateikiamas nebaigtinis šalių sąrašas į kurias siuntos nėra pristatomos:

 • Afganistanas
 • Baltarusija
 • Barbuda (Antigva)
 • Curacao (Kiurasao)
 • Dominikos Respublika
 • Estija
 • Kazachstanas
 • Kosraė sala (Mikronezijos Federalinės Valstijos)
 • Kiurasao (Curacao)
 • Latvija
 • Melita
 • Mianmaras
 • Mikronezija (Mikronezijos Federalinės Valstijos)
 • Ponapė sala (Mikronezijos F.V)
 • Rusija
 • Saba (Nyderlandų Antilai)
 • Saipanas (Šiaurės Marianų salos)
 • Santa Krusas (JAV Mergelių salos)
 • Sent Bartolomėjus
 • Sent Džonas (JAV Mergelių salos)
 • Sent Eusfacijus (Nyderlandų Antilai)
 • Sent Kristoferis (Sent Kitsas)
 • Sent Kitsas
 • Sent Martenas (Nyderlandų Antilai)
 • Sent Martinas (Gvadelupa)
 • Sent Tomas (JAV Mergelių salos)
 • Sent Vincentas ir Grenadinai
 • Seuta (Ceuta)
 • Šiaurės Marianų salos
 • Šiaurės Korėja
 • Tadžikija
 • Taitis
 • Tinianas (Šiaurės Marianų salos)
 • Tortola (Didžiosios Britanijos Mergelių salos)
 • Trukas (Mikronezijos F.V.)
 • Ukraina
 • Virdžin Gorda (Didžiosios Britanijos Mergelių salos)
 • Vakarų krantas (Gaza)

6.9.1. Tarptautinės siuntos negali būti siunčiamos į šių šalių ambasadų teritorijas esančias kitose šalyje. Pateikiamas nebaigtinis šalių ambasadų sąrašas:

 • Afganistanas
 • Antarktida
 • Britų Indijos Chagosas
 • Buvė sala
 • Centrinės Afrikos Respublika
 • Dangun Žengimo sala
 • Folklando salos (Malvinai)
 • Heardo ir McDonaldo Salos
 • Iranas
 • Jemenas
 • Kalėdų sala
 • Karolinos Salos
 • Kokosų (Kilingo) salos
 • Kuba
 • Libija
 • Midvėjus
 • Nauru
 • Niujė
 • Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
 • Pietų Sudanas ir Sudanas
 • Pitkerno Salos
 • Pusiaujo Gvinėja
 • Prancūzijos pietinės teritorijos
 • Šiaurės Korėja
 • Šv. Elenos sala
 • Šv. Pjeras ir Mikelonas
 • San Tomė ir Prinsipė
 • Sirija
 • Somalis
 • Tadžikistanas
 • Tokelau
 • Turkmėnistanas
 • Vakarų Sachara
 • Veiko sala

6.10. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad jo suteikti duomenys apie Siuntą ir kita, su Paslaugų teikimu susijusi, informacija yra išsami, pakankama ir teisinga, taip pat, kad Klientas, naudodamasis Tarpininko Paslaugomis, nepažeis jokių teisės aktų, Tarpininko ir trečiųjų asmenų teisių. Tarpininkas neprivalo tikrinti Kliento pateiktos informacijos teisingumo, o esant informacijos neatitikimui Tarpininkas gali sustabdyti Paslaugų teikimą ir/ar savarankiškai priimti sprendimą dėl tolesnio Paslaugų teikimo.

6.11. Klientas be kitų būtinų rekvizitų, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo telefono numerį, nurodydamas teisingą šalies telefono kodą, kad iškilus klausimams dėl pristatymo, Kurjeris galėtų susisiekti su Siuntėju ir (ar) Gavėju. Nurodžius neteisingą ir reikalavimų neatitinkantį Gavėjo telefono numerį, siunta gali būti grąžinama siuntėjui už papildomą mokestį, kuris lygus Siuntos išsiuntimo kainai.

6.12. Pateikus klaidingą informaciją užsakyme (pavyzdžiui, pateikus Kurjeriui ne tą Siuntą, ne tą Gavėjo telefono numerį), o Tarpininkui suteikus Paslaugą pagal užsakyme nurodytą informaciją, laikoma, kad Tarpininko Paslaugos buvo suteiktos tinkamai, sumokėta suma už Paslaugų teikimą negrąžinama.

7. SIUNTOS PAKUOTĖS ŽYMĖJIMAS

7.1. Kiekviena atskira Siuntos Pakuotė privalo būti pažymėta, ant jos užklijuojant užsakymo pateikimo metu Platformoje suformuota Adreso kortele. Adreso kortelė bus atsiųsta el. paštu arba pateikiama Platformoje.

7.2. Adreso kortelė turi būti klijuojama ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Adreso kortelė negali būti klijuojama ant pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos.

7.3. Jeigu taikant tam tikras paslaugas ant pakuotės būtina klijuoti kitus specialius lipdukus, juostas, Adreso kortelė turi būti užklijuota ant Pakuotės taip, kad būtų gerai matoma.

7.4. Be Adreso kortelės Siuntos nepriimamos. Nepavykus atspausdinti Adreso kortelės, galima kreiptis į Tarpininką, užpildanti kontaktų formą https://tarptautines.omniva.lt/pagalba

8. SIUNTŲ PAKAVIMAS

8.1. Siuntėjas privalo laikytis Tarpininko 8.5 punkte nustatytų reikalavimų ir supakuoti Siuntas taip, kad jos nekeltų pavojaus Tarpininkui, jo darbuotojams, Vežėjams, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms Siuntoms, aplinkai bei nebūtų galima patekti prie Siuntos turinio nepažeidus pakuotės.

8.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant, vartant į visas puses, kratant, pakuotei nukrentant iš ne didesnio nei 1 metro aukščio, esant temperatūros svyravimams.

8.3. Ant Pakuotės nereikia klijuoti specialių ženklų „nevartyti“, „dūžta“ ar pan. Šie ženklai tik informacinio pobūdžio ir pervežimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.

8.4. Esant netinkamam įpakavimui, Tarpininkas neatsako už saugų Siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir turi teisę pareikšti Klientui pretenziją dėl Tarpininkui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

8.5. Siunta turi būti supakuota naudojant tik rekomenduojamas medžiagas, kurios nurodytos https://tarptautines.omniva.lt/kaip-paruosti-siunta. Nesilaikant šių rekomendacijų ir identifikavus Siuntos pakavimo pažeidimus (siunčiama medinė dėžė, naudojama trikampio formos pakuotė ar lagaminas, siunta supakuota ant paletės ir kt.), Siunta bus grąžinama siuntėjui. Siuntos grąžinimas siuntėjui yra papildomai apmokestinamas priklausomai nuo Siuntos dydžio bei svorio.

8.6. Jei Siuntos pakavimui buvo naudojamos netinkamos medžiagos ar netinkamai priklijuota adreso kortelė, dėl ko vėliau Siuntos kelias sustojo užsienio šalyje, siunta gali būti grąžinama siuntėjui ar taikomos papildomos vežėjo priemokos. Siuntos grąžinimas siuntėjui yra papildomai apmokestinamas, atsižvelgiant į teritoriją į kurią buvo siunčiama Siunta, Siuntos dydį bei svorį.

8.7. Daugiau informacijos apie Siuntų pakavimą https://tarptautines.omniva.lt/kaip-paruosti-siunta

9. SIUNTŲ PAĖMIMAS

9.1. Siuntų surinkimas (paėmimas) vykdomas darbo dienomis.

9.2. Iš Paštomatų Siuntos paimamos reguliariai. Orientaciniai paėmimo laikai pateikiami https://www.omniva.lt/Verslo/Siunta/siuntu_idejimo_i_pastomatus_laikas

9.3. Kurjerio paslauga, kai Siuntos paimamos Siuntėjo adresu, taikoma tik verslo Klientams su kuriais yra sudarytos sutartys dėl tokios paslaugos teikimo.

9.4. Pateikus užsakymą žemiau numatytu laiku, Siunta iš Siuntėjo paimama tą pačią darbo dieną:

9.4.1. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) iki 15val.

9.4.2. Kitose vietovėse iki 11 val.

9.5. Jei užsakymas pateikiamas vėliau nei nurodyta 9.4. punkte, Siunta paimama kitą darbo dieną.

9.6. Siuntos iš Siuntėjo paimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Siuntėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Siuntų paėmimui šiais laikais.

9.7. Jei Kliento apmokėta ir Tarpininko patvirtinta Siunta nepaimama sutartu laiku, Klientas turi nedelsiant susisiekti su Tarpininku.

9.8. Siuntėjas pateikia atvykusiam Tarpininko kurjeriui išsiųsti paruoštą Siuntą, t. y. ant kiekvienos Pakuotės privalo būti užklijuota Adreso kortelė. Siuntėjas turi teisę pateikti kurjeriui pasirašyti manifestą, kad patvirtintų, kiek ir kokios siuntos buvo paimtos siuntimui.

9.9. Klientas atsako už visus dėl klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų Tarpininko patirtus nuostolius.

9.10. Klientas įsipareigoja Tarpininkui pateikti tinkamai supakuotą ir pažymėtą Siuntą. Tarpininkas neatsako už Siuntos sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko dėl netinkamos Siuntos Pakuotės. Siunta gali būti grąžinta Klientui, jeigu nustatoma, kad Siunta buvo netinkamai paruošta (supakuota) gabenti (siųsti) ar neatitinka kitų Tarpininko Paslaugų Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju sumokėta suma už Paslaugų teikimą Klientui negrąžinama.

9.11. Klientas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas.

9.12. Tarpininkas turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų Siuntos, Siuntos, kuri neatitinka užsakymo metu pateiktos informacijos, Siuntos, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų ir pan.

9.13. Tarpininko kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta perdavimui.

9.14. Jei atskirai susitarta su Tarpininku dėl sunkesnių Siuntų gabenimo, už Siuntų, kurių svoris viršija 25 kg., pakrovimą ir iškrovimą atsakingas Siuntėjas arba Gavėjas.

9.15. Už Lietuvos ribų vežamą Siuntą gali būti paprašyta atidaryti, kad Tarpininko kurjeris galėtų patikrinti jos turinį. Kurjeriui patikrinus pakuotės turinį, Siuntą uždaroma jos paėmimo vietoje.

9.16. Siunta laikoma priimta pervežimui:

9.16.1. siunčiant Siuntą su Kurjeriu – kai Kurjeris priima Siuntą;

9.16.2. siunčiant Siuntą per Paštomatus – kai Siuntėjas įdeda Siuntą i paštomatą.

10. SIUNTŲ PRISTATYMAS

10.1. Siuntos pristatomos tik darbo dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai Siunta pristatoma per Paštomatą.

10.2. Pervežimui perduotas Siuntas galima sekti/stebėti tarptautines.omniva.lt platformoje. Siuntą galima stebėti iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos išsiuntimo.

10.3. Tarpininkas neseka Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) ir Kliento atskirai neinformuoja. Klientas yra atsakingas už Siuntos sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarpininką.

10.4. Siunta gali būti pristatyta kaimyniniu adresu, jei nurodytas Gavėjas jų priimti negali, tačiau tik tuo atveju, jei už Siuntą bus pasirašyta.

10.4.1. Siunta nepristatoma į pašto dėžutes (PO BOX). Siuntos pristatymo adreso keitimas iš pašto dėžutės numerio į adresą apmokestinamas papildomai 15 Eur.

10.5. Pasirinkus Siuntų pristatymą iš/tarp Paštomatų Siuntų įdėjimas ir atsiėmimas galimas kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu ir yra vykdomas Kliento savarankiškai.

10.6. Perduodant Siuntas Gavėjui, priimantis Siuntą asmuo Siuntos dokumente privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę, pristatymo laiką ir pasirašyti (elektroniniame Siuntos pristatymo patvirtinime Gavėjo duomenis įveda Kurjeris, o Siuntą priimantis asmuo pasirašo).

10.7. Gavėjas priima Kurjerio perduodamą Siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo.

10.8. Siunta laikoma pristatyta (įteikta) Gavėjui, kai Gavėjas ar jo atstovas priima Siuntą iš Kurjerio ir pasirašo Siuntos dokumente. Pristatant Siuntą į Paštomatą Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas atidaro Siuntų savitarnos dureles.

10.9. Gavėjas Siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti Siuntos pakuotes. Pastebėjęs Siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti Siuntos dokumentuose. Pareikalavus Gavėjui, pažeista pakuotė atidaroma ir, jei paaiškėja, kad Siunta sugadinta, tai taip pat pažymima Siuntos dokumente.

10.10. Siuntą atsiimant per Paštomatus – ją nufotografuoti ir per 7 darbo dienas susisiekti su Tarpininku.

10.11. Siuntos priėmimo metu Siuntos Gavėjui nepažymėjus pastabų Siuntos dokumentuose laikoma, jog Tarpininkas tinkamai suteikė Paslaugas. Tarpininkas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos dalies sugadinimo, jei Siuntos priėmimo metu Siuntos dokumentuose apie tai nebuvo įrašyta.

10.12. Gavėjui atsisakius priimti Siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Siunta grąžinama Klientui. Jeigu ne dėl Kurjerio kaltės Gavėjui Siuntos nepavyksta pristatyti per 7 kalendorines dienas nuo pirmo bandymo pristatyti Siuntą, Siunta grąžinama Klientui be atskiro suderinimo. Klientas įsipareigoja Tarpininkui padengti neįteiktos Siuntos grąžinimo išlaidas.

10.13. Deklaruojamas siuntos grąžinimo terminas nuo 4 iki 6 savaičių.

10.14. Kliento Siuntą, kurios neįmanoma pristatyti Gavėjui ar grąžinti Klientui, Tarpininkas Kliento prašymu gali saugoti (sandėliuoti) už suderintą Papildomą kainą. Po 7 darbo dienų taikoma 3 (trys) eurai už kalendorinę dieną.

10.15. Gavėjas privalo iškrauti Siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika.

10.16. Siuntų paėmimas ir pristatymas Nutolusiose vietovėse užsienyje užtrunka ilgiau. Preliminarūs paėmimo ir pristatymo terminai nurodomi užsakymo pateikimo metu.

10.17. Tam tikrais atvejais, Siuntos į užsienio šalis negali būti pristatomos Gavėjui nurodytu adresu, todėl prieš siunčiant Siuntas į užsienį rekomenduojama patikslinti Gavėjo pašto indeksą/pašto kodą ir pažiūrėti, ar pristatymas nurodytu adresu įmanomas ir/ar nebus taikomi papildomi mokesčiai pristatant į Nutolusias vietoves.

10.18. Tais atvejais, kai Siuntos neįmanoma pristatyti be papildomų Kurjerio išlaidų, Tarpininkas turi teisę sustabdyti Kliento Siuntos gabenimą (Paslaugų teikimą) iki tol, kol Klientas sumokės arba raštu patvirtins Tarpininkui, kad sutinka su papildomomis išlaidomis. Dėl Siuntos gabenimo sustabdymo Tarpininko turėtos išlaidos tenka Klientui.

10.19. Tarpininko Kurjeris Siuntos priėmimą patvirtinantį dokumentą ir kitus Siuntos dokumentus saugo 3 (tris) mėnesius po Paslaugų teikimo pabaigos.

11. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI

11.1. Naudojantis Tarpininko paslaugomis siųsti Draudžiamus siųsti daiktus yra griežtai draudžiama. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas https://tarptautines.omniva.lt/draudziami-siusti-daiktai

11.2. Už Siuntos turinį atsakingas Siuntėjas. Pateikdamas Tarpininkui Siuntos užsakymą Klientas kartu patvirtina, kad Siuntoje nėra Draudžiamų siųsti daiktų. Tarpininkas ir Vežėjas neprisiima atsakomybės už priimtas Draudžiamas siųsti siuntas.

11.3. Tarpininkas ir (arba) Vežėjas turi teisę bet kada sustabdyti Siuntos gabenimą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad Kurjeriui perduotoje Siuntoje yra Draudžiamų siųsti daiktų, Siunta gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Kurjeriui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Tarpininkas ir (arba) Kurjeris turi teisę imtis visų būtinų saugumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų informavimą, Siuntos sunaikinimą Kliento sąskaita ar pan.

11.4. Klientas privalo atlyginti Tarpininkui dėl Draudžiamų siųsti daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.

11.5. Tarpininkas ir (arba) Vežėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Siuntėjas.

11.6. Tarpininkui pareikalavus, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo Tarpininko reikalavimo, savo lėšomis atsiimti Siuntą, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų. Siuntos neatsiėmus, Tarpininkas (Vežėjas) turi teisę sunaikinti Siuntą.

11.7. Nesupakuotos ar netinkamai supakuotos siuntos, taip pat nestandartinės siuntos, kurių gabenimo Klientas iš anksto nesuderino su Tarpininku, traktuojamos kaip Draudžiami siųsti daiktai.

12. NEKOMPENSUOJAMI DAIKTAI

12.1. Siunčiant Nekompensuojamus daiktus Klientas prisiima šių daiktų sugadinimo riziką. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas https://tarptautines.omniva.lt/nekompensuojami-daiktai

12.2. Tarpininkas ir (arba) Vežėjas turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos pristatymą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra įtarimų, kad Kurjeriui perduotoje Siuntoje yra nedraudžiamų  daiktų ir šie daiktai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Kurjeriui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims.

12.3. Gabendamas Siuntas Kurjeris preziumuoja, kad Siuntoje nėra Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių, kad Siunta nebūtų apgadinta.

12.4. Tais atvejais, kai Siuntos, kurioje yra Nekompensuojamų daiktų, siųsti neįmanoma (pvz. jie yra labai apgadinti) Klientas įsipareigoja savo lėšomis per 7 dienas nuo Tarpininko reikalavimo, atsiimti tokią Siuntą. Siuntos neatsiėmus, Tarpininkas (Vežėjas) turi teisę sunaikinti Siuntą.

12.5. Klientas privalo atlyginti Tarpininkui dėl Nekompensuojamų daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius (pvz. Nekompensuojami daiktai sugadina kitas Kurjerio Siuntas).

13. MUITO MOKESČIAI

13.1. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi Importo ir Eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų. Daugiau informacijos apie muitinamas siuntas https://tarptautines.omniva.lt/muitinamos-siuntos

13.2. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.

13.3. Klientas yra atsakingas už Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarpininką.

13.4. Siunčiant siuntą už Europos Sąjungos ribų yra taikomas 25 Eur muitinės tarpininko mokestis siuntoms, kurių vertė viršija 1000 Eur. Importuojant siuntą iš kitų, ne Europos Sąjungos, šalių į Lietuvą yra taikoma 35 Eur mokestis visais atvejais. Muito importo mokesčiai yra perkeliami tiesiogiai gavėjui.

14. PAPILDOMOS PASLAUGOS IR PRIEMOKOS

14.1. Užsakymo pateikimo metu Klientas gali pasirinkti Papildomas paslaugas, kurios apmokestinamos papildomai.

14.2. Numatytais pagrindais, kai Tarpininkas patiria papildomas išlaidas, susijusias su Siuntos siuntimu, Klientas įsipareigoja sumokėti priemokas.

14.3. Toliau pateikiamas nebaigtinis galimų priemokų, kurias Klientui gali tekti sumokėti, sąrašas:

14.3.1. jei Gavėjas atsisako priimti pristatomą Siuntą ir ją reikia grąžinti Siuntėjui, Klientas privalo padengti grąžinimo išlaidas. Siuntų grąžinimo kaštai skaičiuojami pagal Vežėjų oficialias gabenimo kainas;

14.3.2. jei Siuntos svoris ir (arba) dydis neatitinka Siuntos užsakyme nurodytų siuntos išmatavimų, taikomas papildomas mokestis už Siuntos faktinį svorį (ar dydį);

14.3.3. priemokos taikomos pristatant/paimant Siuntas į atokias, Nutolusias vietoves, salas ir kt.

14.4. Verslo klientas siuntos registracijos metu gali užsisakyti Papildomą siuntos apsaugos paslaugą:

14.4.1. Papildoma siuntos apsauga - Už papildomą mokestį Tarpininko teikiama paslauga, garantuojanti visos siuntos vertės  kompensaciją, siuntos dingimo, sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo atveju. 

14.4.2. Klientas, kuris yra sudaręs paslaugų gavimo sutartį su Tarpininku gali įsigyti papildomą siuntos apsaugos paslaugą.

14.4.3. Papildoma siuntos apsaugos paslauga įsigalioja Siuntai nuo jos perdavimo momento Tarpininkui.

14.4.4. Nutikus draudimo apsaugos dokumentuose nurodytam netikėtam įvykiui, Klientas turi nedelsiant kreiptis į Tarpininką nurodytu el. paštu tarptautines@omniva.lt

14.4.5. Klientas kreipimosi metu į Tarpininką turi pateikti užpildytą defektinį aktą bei siuntos nuotraukas jos priėmimo / atsiėmimo metu.

14.4.6. Atsakymas Klientui dėl kompensacijos patvirtinimo/atmetimo siuntos pažeidimo atvejais pateikiamas per 14 - 60 darbo dienas tiesiogiai iš draudėjo.

14.4.7. Esant teigiamui sprendimui dėl kompensacijos už pažeistą siuntos turinį, mokėjimas atliekamas tiesiogiai iš draudėjo sąskaitos į Kliento nurodytą sąskaitą.

14.4.8. Papildomos siuntos apsaugos paslauga galima apdrausti naujus ir naudotus daiktus. Naujas daiktas - tai prekė, kuri yra supakuota gamyklinėje pakuotėje, turi gamintojo originalias etiketes bei įsigijimo dokumentus. Naudotas daiktas - tai prekė, kuri turi bet kokių naudojimo žymių, neturi etikečių, įsigijimo dokumentų.

14.4.9. Papildoma siuntos apsaugos paslauga galioja tik prekėms, kurios nėra nurodytos https://tarptautines.omniva.lt/draudziami-siusti-daiktai sąraše.

14.4.10. Kompensacija už pažeistą siuntos turinį, kuriam buvo įsigyta Papildoma siuntos apsauga taikoma visiems daiktams, kurie nėra nurodyti https://tarptautines.omniva.lt/nekompensuojami-daiktai sąraše.

15. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS

15.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

15.2. Tarpininko atsakomybė:

15.2.1. Tarpininko atsakomybė už kiekvieną sunaikintą, prarastą ar sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis Varšuvos arba CMR konvencijomis (toliau – Konvencijos) arba bet kokiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais įgyvendinamos arba ratifikuojamos šios Konvencijos arba kitomis taikytinomis imperatyviomis Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis. Didesnės vertės Siuntos, gabenamos jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu, Kliento prašymu už papildomą mokestį gali būti draudžiamos papildomai.

15.2.2. Tarpininkas materialiai atsako už tiesioginę žalą, atsiradusią:

15.2.2.1. dingus Siuntai;

15.2.2.2. apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus dėl Kurjerio kaltės;

15.2.3. Priimdamas Siuntą Gavėjas turi iš karto nustatyti Siuntos pažeidimą, kaip tai numatyta Taisyklių 10.11 punkte. Vėlesnių pretenzijų Tarpininkas nepriima ir Klientas neturi teisės reikalauti padarytos žalos atlyginimo.15.2.4. Atvejai, kada Tarpininkas neatsako ir žalos neatlygina:

15.2.4.1. prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;

15.2.4.2. sugadinti Nekompensuojami daiktai;

15.2.4.3. kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės ar grąžinti Siuntėjui dėl Kliento / Siuntėjo kaltės;

15.2.4.4. tais atvejais, kai žala atsirado dėl Kliento užsakyme nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų duomenų.

15.2.4.5. žala padaryta dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo;

15.2.4.6. žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę;

15.2.4.7. jei Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos sugadinimą, Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui);

15.2.4.8. jei Siuntos atsiėmimo iš paštomato metu Gavėjas nenufotografavo Siuntos ir per 48 val. nesusisiekė su Tarpininku;

15.2.4.9. klientas per 16.1 punkte numatytą terminą nepateikė raštiškos pretenzijos;

15.2.4.10. valstybinės institucijos konfiskavo Kliento Siuntą;

15.2.4.11. kai Siunta dingsta, yra apgadinama dėl Siuntėjo kaltės, aplaidumo ar Siuntos turinio;

15.2.4.12. kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl Kliento kaltės.

15.2.4.13. Tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl žalingo temperatūros poveikio Siuntai.

15.2.4.14. Tarpininkas nekompensuoja už siuntų vėlavimą.

15.2.4.15. Tarpininkas nekompensuoja siuntos, jei sistemoje nėra statuto apie pristatytą siuntą ir siuntėjas nepateikia raštiško gavėjo patvirtinimo apie tai, kad siunta nebuvo pristatyta.

15.2.16. Kliento patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

15.2.17. Tarpininkas atlygina pagrįstą žalą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pretenzijos atsakymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Tarpininkas ir Klientas sutaria kitaip.

15.3. Kliento atsakomybė:

15.3.1. Klientas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų parengimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Taisyklių nuostatų laikymąsi. Klientas atlygina Tarpininkui ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.

15.3.2. Klientas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.

15.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos Force Majeure jėgos

15.5. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, Kurjerio, kitų asmenų).

16. PRETENZIJOS

16.1. Klientas turi teisę pateikti pretenziją dėl Siuntos sugadinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo siuntos gavimo dienos, pretenziją dėl Siuntos praradimo – ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo siuntos išsiuntimo dienos.

16.2. Vykdant siuntos paiešką, pretenzijos nagrinėjimo terminas pradedamas po siuntos paieškos termino. Siuntos paieškos terminas iki 20 (dvidešimties) darbo dienų.

16.3. Jei per 16.1 punkte nurodytą terminą pretenzija nepateikiama, laikoma, kad Siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.

16.4. Pretenzija turi būti teikiama el. paštu tarptautines@omniva.lt

16.5. Pretenzijoje turi būti pateikiami tokie duomenys:

16.5.1. Pretenzijos surašymo vieta ir data;

16.5.2. Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir nurodoma Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys, Siuntos numeris.

16.6. Prie pretenzijos turi būti pridėta:

16.6.1. Siuntos dokumento kopija;

16.6.2. Prekių įsigijimo sąskaita (kad būtų galima įrodyti Siuntos vertę).

16.7. Sugadinta Siunta, joje buvę daiktai, kartu su visa Siuntos pakuote laikomi tol, kol pretenzija bus išspręsta.

16.8. Tarpininkas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą pretenziją ir pateikti Klientui atsakymą rekvizituose nurodytu Kliento el. pašto adresu ne vėliau kaip per 32 (trisdešimt dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.9. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus 16.1 punkte nustatytam terminui nenagrinėjamos.

16.10. Korespondencinei siuntai taikomos pretenzijos sprendimo sąlygos:

16.10.1. Siuntos paieškos terminas pradedamas po 30 (trisdešimt) darbo dienų kai gavėjo šalis priklauso Europos Sąjungai ir po 60 (šešiasdešimt) darbo dienų, kai gavėjo šalis nepriklauso Europos Sąjungai.

16.10.2. Vykdant siuntos paiešką, pretenzijos nagrinėjimo terminas pradedamas po siuntos paieškos termino.

16.10.3. Tarpininko atsakomybė už kiekvieną sunaikintą, prarastą ar sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis CMR konvencija. Žalos atlyginimas ne daugiau nei 25 (dvidešimt penki) eurai.

17. TAISYKLIŲ KEITIMAS

17.1. Taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisiniam reguliavimui . Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas bei kitą informaciją Tarpininkas skelbia tinklalapyje https://tarptautines.omniva.lt/paslaugu-teikimo-salygos

17.2. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.